TestDaF Teilnehmende

TestDaF-nivoi

Opis pojedinačnih delova testa

Čitanje

TestDaF-nivo 5 (TDN 5) Može da razume jezički i sadržinski složene pisane tekstove vezane za situacije iz studentskog života, kao i tekstove interdisciplinarne naučne tematike, i to kako u celini, tako i u pojedinostima, kao i da shvati implicitne informacije sadržane u tim tekstovima. 

TestDaF-nivo 4 (TDN 4) Može da razume pisane tekstove vezane za situacije iz studentskog života, kao i tekstove interdisciplinarne naučne tematike, po strukturi bliske svakodnevnom jeziku, i to kako u celini, tako i u pojedinostima. 

TestDaF-nivo 3 (TDN 3) Može da razume pisane tekstove vezane za situacije iz studentskog života, i to kako u celini, tako i u bitnim pojedinostima; može da razume delove tekstova interdisciplinarne naučne tematike.

Razumevanje govora

TestDaF-nivo 5 (TDN 5) Može da razume jezički i sadržinski složene usmene tekstove vezane za situacije iz studentskog života, kao i tekstove interdisciplinarne naučne tematike, i to kako u celini, tako i u pojedinostima. 

TestDaF-nivo 4 (TDN 4) Može da razume bitne elemente usmenih tekstova vezanih za situacije iz studentskog života, kao i tekstove interdisciplinarne naučne tematike, po strukturi bliske svakodnevnom jeziku. 

TestDaF-nivo 3 (TDN 3) Može da razume celinu i bitne elemente usmenih tekstova vezanih za situacije iz studentskog života; može da razume delove tekstova interdisciplinarne naučne tematike.

Pismeno izražavanje

TestDaF-nivo 5 (TDN 5) Može da se u situacijama vezanim za studentski život (npr. izveštaj o korišćenju stipendije), kao i u interdisciplinarnom naučnom kontekstu (npr. zapisnik, ispitni koncept), izrazi smisleno i strukturisano, jezički adekvatno i nijansirano. 

TestDaF-nivo 4 (TDN 4) Može da se u situacijama vezanim za studentski život (npr. izveštaj o korišćenju stipendije), kao i u interdisciplinarnom naučnom kontekstu (npr. zapisnik, ispitni koncept), izrazi uglavnom smisleno i strukturisano, uglavnom jezički adekvatno i nijansirano; jezički nedostaci ne ugrožavaju razumljivost teksta. 

TestDaF-nivo 3 (TDN 3) Može da se u situacijama vezanim za studentski život (npr. izveštaj o korišćenju stipendije) pismenim putem izrazi uglavnom razumljivo i smisleno; može da se jednostavno izrazi u interdisciplinarnom naučnom kontekstu (npr. zapisnik, ispitni koncept); jezički nedostaci mogu da ugroze razumljivost teksta. 

Usmeno izražavanje

TestDaF-nivo 5 (TDN 5) Može da se u situacijama vezanim za studentski život (npr. upis, prijava na predavanje ili seminar), kao i u interdisciplinarnom naučnom kontekstu (npr. u društveno-političkim raspravama), usmenim putem izrazi situaciono adekvatno, jasno i jezički nijansirano. 

TestDaF-nivo 4 (TDN 4) Može da se u situacijama vezanim za studentski život (npr. upis, prijava na predavanje ili seminar), kao i u interdisciplinarnom naučnom kontekstu (npr. u društveno-političkim raspravama), usmenim putem izrazi uglavnom situaciono adekvatno; jezički nedostaci ne ugrožavaju komunikaciju. 

TestDaF-nivo 3 (TDN 3) Može da se u situacijama vezanim za studentski život (npr. upis, prijava na predavanje ili seminar) usmeno izrazi, čak i ako je razumevanje delimično usporeno usled jezičkih nedostataka; može da u interdisciplinarnom naučnom kontekstu (npr. un društveno-političkim raspravama) u naznakama realizuje komunikativnu nameru.